Dotace na projekt zůstane i po 31. březnu

Dotace na projekt zůstane i po 31. březnu

Dotace na přípravu a realizaci podpořených opatření v programu Zelená úsporám (tedy tzv. podpora na projekt) se bude vyplácet i po 31. 3. 2010. Ministerstvo životního prostředí zrušilo dosud platné omezení k tomuto datu. Učinilo tak druhým dodatkem k přílohám II Směrnice č. 9/2009. Podpora na projekt tudíž platí dál v nezměněné výši.

Tato dotace vznikla jako motivační prvek pro podávání žádostí v programu Zelená úsporám. Žadatelům program přispívá na zpracování projektové dokumentace paušální částkou od 5 do 40 tisíc korun v závislosti na prováděném opatření a typu stavby. Podmínkou je úspěšné podání žádosti o dotaci na podporované opatření. V programu Zelená úsporám je na podporu prováděných opatření do roku 2012 zatím připraveno 17 miliard korun získaných z prodeje přebývajících emisních kreditů. Do 7. 4. 2010 (rok trvání programu) se očekává, že budou vyčerpány (přislíbeny na dotace) už 2 miliardy korun.

Zdroj (SFŽP)